NEUROLOŠKI PREGLED

Neurološki pregled

Primarni pregled koji se obavlja od strane specijaliste neurologa i pomoću koga se otkriva prisustvo poremećaja u funkcionisanju centralnog ili perifernog nervnog sistema i na osnovu koga se planira dalja dijagnostika, planira i sprovodi lečenje i prati stanje obolelog.


na prethodnu stranu ...