EVOCIRANI POTENCIJALI (EVP)

Evocirani potencijali

EVP su neurofiziološka metoda kojom se registruju moždani odgovori na frekventnu stimulaciju senzornih sistema (vidni, slušni, osećaj dodira).


Priprema pacijenta:

Uzeti redovne lekove i hranu na vreme.


na prethodnu stranu ...