ELEKTROMIONEUROGRAFIJA (EMNG)

EMNG

EMNG je neurofiziološka metoda ispitivanja perifernih nerava, mišića i neuromišićnog spoja.


Priprema pacijenta:

Na pregled doći okupan, ne treba mazati kožu raznim pomadama, uzeti redovne lekove i hranu na vreme.


na prethodnu stranu ...