ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG)

EEG

EEG je neurofiziološka metoda kojom se registruje električna aktivnost mozga.


Priprema pacijenta:

Na pregled doći oprane kose, ne stavljati lak ili gel u kosu, uzeti redovne lekove i hranu na vreme.


na prethodnu stranu ...