DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

Dopler krvnih sudova vrata je bezbolna, neinvazivna, ultrazvučna dijagnostika, kojom se, pomoću posebne sonde, vrši pregled krvnih sudova (arterija i vena).


na prethodnu stranu ...